sobota, 15 września 2012

ISO - System Zarządzania Jakością

Wielu z Was pewnie zna to pojęcie, macie wprowadzone ISO 9001. Ale to nie wszystko, są też inne ISO:
ISO 17025 - System zarządzania jakością w laboratoriach,
ISO 15189 - System zarządzania jakością w laboratoriach medycznych,
ISO 13485 - System zarządzania jakością w firmach produkujących wyroby medyczne,
ISO 14000 - System zarządzania środowiskowego,
ISO 18000 - Bezpieczeństwo i higiena pracy,
...
Po co wprowadza się ISO, i czemu jest ich aż tyle?
ISO wprowadza się aby usprawnić komunikację pomiędzy działami, pracownikami firmy, poprzez wprowadzenie wymiany dokumentów formularzy, nadanie personelowi konkretnych zadań, wprowadzenie kilkupoziomowej kontroli produkcji na każdym jej etapie, wprowadzenie przejrzystości w odpowiedzialności za każdą decyzję, ustalenie postępowania w przypadku zapytań, ofert, a także zleceń od klientów, kryteriów wyboru poddostawców, wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych, których celem jest szybkie i skuteczne usunięcie usterek itp. 
Większość systemów zarządzania jakością oparte jest na ISO 9001, uzupełniane są o konkretne wymagania. I tak, np:
- ISO 17025 posiada dodatkowo wymagania dotyczące kompetencji personelu, wzorcowania przyrządów, postępowania z obiektami badań, poufności,
- ISO 13485 kładzie większy nacisk na zmniejszenie liczby reklamacji, większe bezpieczeństwo pracy urządzenia, lepsze uporządkowanie dokumentacji, zmniejszenie ryzyka poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem itp.
Każdy system zarządzania aby dobrze działał musi być kontrolowany. Od tego są audytorzy, którzy dzielą się na:
- wewnętrznych - powoływani przez jednostkę, która ma być kontrolowana, ich zadaniem jest sprawdzenie systemu i pomoc w usunięciu i skorygowaniu błędów, w porozumieniu z kadrą zarzązdającą,
- zewnętrznych - powoływani przez jednostkę certyfikującą/akredytującą, których celem jest skontrolowanie audytorów wewnętrznych, działań kadry zarządzającej w wyniku wykrytych przez nich błędów, skontrolowanie systemu i w razie potrzeby nakazanie działań korygujących, a nawet odebranie ISO, w razie wykrycia błędów rażących.
W skrócie - audytor wewnętrzny przygotowuje nas na właściwy audyt, i nie ma aż takiej mocy sprawczej jak ten zewnętrzny. Jednostka certyfikująca nadaje certyfikaty (ISO dla firm, certyfikaty dla osób, produktów), akredytująca - akredytację (ISO laboratoriów, jednostek certyfikujących osoby i firmy).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz