poniedziałek, 26 listopada 2012

Znak CE (wersja robocza)

Wymiary CE
  • Oznakowanie CE musi być umieszczone na produkcie przez producenta lub jego przedstawiciela upoważnionego do działań we Wspólnocie Europejskiej, zgodnie z jego prawnym formatem w sposób widoczny, czytelny i trwały
  • Oznakowanie CE musi być wielkości co najmniej 5 mm; jeżeli jest powiększone, jego proporcje muszą zostać zachowane
  • Jeśli wygląd i jakość wykonania produktu nie pozwalają na umieszczenie oznakowania CE na samym produkcie, CE musi być umieszczone na opakowaniu lub załączonych dokumentach
  • Jeżeli dyrektywa wymaga zaangażowania jednostki notyfikowanej w procedurze oceny zgodności, jej numer identyfikacyjny musi zostać wprowadzony za oznakowaniem CE. Odbywa się to pod nadzorem jednostki notyfikowanej. 
Czym tak właściwie jest CE?
To znak informujący nas, że urządzenie że urządzenie elektryczne, maszyna (np spalinowa), wyrób medyczny oraz zabawka jest bezpieczna dla użytkownika.
I tak:
  • wyrób elektryczny musi spełniać dyrektywy EMC i/lub LVD (EMC tyczy się głównie urządzeń elektronicznych, które mogą zakłócać, jak i same mogą być zakłócane przez inne urządzenia elektroniczne, LVD tyczy się napięć powyżej 50 V, które są niebezpieczne dla człowieka)
  • maszyny muszą spełniać dyrektywę maszynową i jeśli są elektryczne to odpowiednio EMC i LVD jak wyżej,
  • wyrób medyczny musi spełniać dyrektywę medyczną (dla elektrycznych wyrobów ma zawarte w sobie wymagania EMC i LVD)
  • zabawka musi spełniać wymagania dyrektywy bezpieczeństwa zabawek (nie spotyka się może zabawek elektrycznych o napięciu powyżej 50 V, ale jest sporo elektronicznych, które muszą wtedy spełnić również wymagania dyrektywy EMC)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz